Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane

MPGK Sp. z o.o.

Nasze doświadczenie budujemy od ponad 40 lat

Ważniejsze budowy zrealizowane od 2015 roku

 • Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla Aquaparku przy ulicy Kościuszki w Wągrowcu (inwestor MPWiK Sp. z o.o. w Wągrowcu),

 • Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej w Lusówku w gminie Tarnowo Podgórne (inwestor Gmina Tarnowo Podgórne),

 • Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu komunikacyjnym dróg nr 201515P i 201560P oraz budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej pod nowe budownictwo mieszkaniowe - ul. Parkowa w Budzyniu (inwestor Gmina Budzyń),

 • Przebudowa ciągów komunikacyjnych na Osiedlu Karola Libelta w Gołańczy, etap I kanalizacja deszczowa (inwestor Gmina Gołańcz),

 • Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Bonowskiego, Mikołajczyka i Kowalskiego w Wągrowcu (inwestor MPWiK Sp. z o.o. w Wągrowcu),

 • Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompownią i rurociągiem tłocznym w ulicy Miłosza w Kostrzynie (inwestor Zakład Komunalny w Kostrzynie Wlkp.),

 • Budowa przepompowni ścieków i rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w Gułtowach, gmina Kostrzyn (inwestor Zakład Komunalny w Kostrzynie),

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przepompowniami ścieków z przyłączami wody i energetycznymi oraz z punktem zlewczym w miejscowości Pobórka Wielka gmina Białośliwie - zlewnia pompowni PX (inwestor Gmina Białośliwie, zlecający Pol-Gar sp. j. Wągrowiec),

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krotoszynie wraz z kanalizacją deszczową (inwestor Gmina Barcin),

 • Odprowadzenie wód drenażowych we wsi Osiniec (inwestor Gmina Gniezno),

 • Budowa wyjazdu z tunelu pod drogą krajową nr 92 w ciągu ul. Mickiewicza w Kostrzynie – Etap I przebudowa infrastruktury (inwestor Gmina Kostrzyn Wlkp.),

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki w Wągrowcu wraz z budową chodnika (inwestor MPWiK Sp. z o.o. Wągrowiec),

 • Przełożenie istniejącego kanału deszczowego we wsi Osiniec etap II i III (inwestor Gmina Gniezno),

 • Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Budzyniu (inwestor gmina Budzyń),

 • Wykonanie włączeń do sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Armii Poznań we Wrześni (inwestor Gmina Września),

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Grylewo (Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu),

 • Przebudowa rurociągu odwadniającego w miejscowości Śmieszkowo (inwestor Gmina Czarnków)

 • Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sadowej, Czereśniowej i Rogozińskiej w Budzyniu (zlecający Strabag Sp. z o.o. Pruszków)

 • Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na obszarze określonym planem zagospodarowania przestrzennego w kwartale ulic: Kościuszki, Jeżyka , Średnia, Wachowiaka w Wągrowcu, woj. wielkopolskie (inwestor MPWiK Sp. z o.o. Wągrowiec)

 • Budowa sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami w ul. Kasprowicza w Wągrowcu (zlecający Bimex Rogoźno, MPWiK Sp. z o.o. Wągrowiec)

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrówki (inwestor Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu)

 • Remont kanalizacji deszczowej w m. Czerwonak dla odcinka Koziegłowy-Czerwonak w obrębie drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań-Wągrowiec (inwestor WZDW w Poznaniu)

 • Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Kowalskiego, Bonowskiego i Mikołajczyka w Wągrowcu Etap II (inwestor MPWiK Sp. z o.o. Wągrowiec)

 • Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sikorskiego w Chodzieży (zlecający Bimex Rogoźno)

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice – etap I – dokończenie budowy (część 1) (inwestor Gmina Czarnków)

 • Budowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Napiecka i Osiedlu Piaski w Budzyniu (zlecający Bimex Rogoźno)

 • Budowa rurociągu tłocznego ścieków wraz z tłocznią ścieków w miejscowości Czerlejno, gmina Kostrzyn (inwestor Gmina Kostrzyn Wlkp.)

Copyright: lealou2010