Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane

MPGK Sp. z o.o.

Nasze doświadczenie budujemy od ponad 40 lat

Nasza oferta:

  • budowa sieci wodociągowych,

  • budowa sieci kanalizacji sanitarnej,

  • budowa sieci kanalizacji deszczowej,

  • budowa przyłączy wod-kan,

  • pompownie,

  • piaskowniki,

  • separatory,

  • przydomowe oczyszczalnie ścieków,

  • układy magazynowania i rozsączania wody deszczowej.

Firma działa na rynku nieprzerwanie od 1973 r.

W roku 2000 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wągrowcu przekształciło się w nieza-leżną spółkę prywatną "MPGK" Sp. z o.o.

Posiadamy własny sprzęt do wykonywania zaawanso-wanych i trudnych robót inżynieryjnych.

Doświadczone kierownictwo i zgrana, wykwalifikowa-na kadra oraz nienaganna opinia i zaufanie, jakimi cieszy się spółka MPGK, gwarantują solidne i terminowe wykonanie zleconych prac.

Copyright: lealou2010